Ringkasan Polisi
Anda sedang memohon polisi berikut:
Pembekal:NIB
Kategori:Perseorangan
Tempoh Polisi 2019-06-16 - 2021-03-01
Kos:AUD $831.06
Maklumat Pelajar

Institusi yang anda akan belajar.

Butiran Polisi

Polisi anda perlu bermula dari tarikh anda tiba di Australia atau tarikh tamat polisi yang lama (atau yang dibatalkan).

Maklumat Perhubungan
Butiran Alamat Australia

Tinggalkan butiran ini kosong jika anda belum mempunyai butiran alamat Australia anda.

Syarat