Tóm tắt gói bảo hiểm đã mua
Bạn đang chọn mua gói bảo hiểm sau đây:
Nhà Cung Cấp:Medibank
Tình trạng hôn nhân:Độc thân
Thời gian của gói bảo hiểm 2019-06-16 - 2021-03-01
Chi phí:AUD 897,75 $
Thông tin Sinh Viên

Cơ sở Giáo Dục mà bạn đang theo học.

Chi tiết Gói Bảo hiểm

Bảo hiểm của bạn phải bắt đầu từ ngày bạn đến Úc, hoặc ngày bất kỳ gói bảo hiểm trước đó kết thúc (hoặc bị hủy bỏ).

Thông tin liên hệ
Nơi ở hiện tại của du học sinh có visa
Điều Kiện