Maklumat Kerajaan tentang OSHC.

Adalah menjadi keperluan kerajaan Australia bahawa jika anda ingin belajar di Australia, anda mesti mempunyai polisi Penjagaan Kesihatan Pelajar Luar Negara yang sah. Dasar ini biasanya dirujuk sebagai OSHC.

Peruntukan OSHC untuk pelajar yang belajar di Australia hanya boleh dilakukan oleh penanggung insurans kesihatan yang telah menandatangani "Deed for the Provision of Overseas Student Health Care". Surat Ikatan menetapkan perkara yang mesti dilindungi oleh penanggung insurans, dan perkara yang tidak perlu mereka tanggung.

Hanya subset kecil pasaran insurans kesihatan Australia telah menandatangani Surat Ikatan dan secara rasmi boleh menyediakan perlindungan OSHC.

Pada masa ini, satu-satunya penanggung insurans kesihatan yang boleh menyediakan perlindungan OSHC ialah:

  • OSHC Pengurusan Kesihatan Australia;
  • BUPA Australia;
  • Medibank Swasta;
  • Alliance Global Assistance OSHC (dahulunya OSHC Worldcare)
  • NIB; dan
  • Kesihatan Antarabangsa CBHS

Kesemua syarikat ini adalah penyedia insurans penting dalam pasaran Australia. Kami menawarkan akses dan harga untuk pembekal OSHC untuk pelajar yang belajar di Australia.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang keperluan kerajaan Australia berkaitan OSHC untuk pelajar di Australia, anda boleh menemuinya di tapak web Jabatan Kesihatan dan Penuaan.