Câu chuyện OSHC Australia.

OSHC Australia được hình thành sau khi chứng kiến ​​chi phí cao, thiếu thông tin và sự lựa chọn mà sinh viên quốc tế mua OSHC của họ. Chúng tôi biết phải có một cách tốt hơn!

OSHC Australia ra đời. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nơi mua bảo hiểm OSHC cho tất cả sinh viên quốc tế muốn học tập tại Úc.

Giới thiệu về Nhóm OSHC Úc

Nhóm của chúng tôi bao gồm các cựu quản lý cấp cao từ lĩnh vực dịch vụ tài chính với hơn 30 năm kinh nghiệm. Trải nghiệm này được bổ sung với một số tài năng công nghệ tốt nhất ở Úc để mang lại cho bạn trải nghiệm an toàn và dễ sử dụng.

Tất cả những người sáng lập của chúng tôi đều có kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực giáo dục quốc tế - chúng tôi hiểu những thách thức mà sinh viên quốc tế phải đối mặt tại Úc.

Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản.

Chúng tôi không có vẻ gì là lạ mắt. Tất cả những gì chúng tôi muốn làm là:

  • Tiết kiệm tiền cho bạn
  • Cho phép lựa chọn sáng suốt
  • Cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp

Đó là tất cả. Toàn bộ lý do của chúng tôi là giúp bạn lựa chọn đúng trong OSHC.